Araştırma Metodolojisi

Metodoloji detaylarına buraya tıklayarak raporların içinden ulaşabilirsiniz.

Bu araştırma Türkiye kentsel kesimde 18 yaş ve üstü nüfusu temsil eden bir örneklemle gerçekleştirilmektedir. Bunun için her ay TÜİK NUTS1 bölgelerini temsil eden illerden tesadüfi olarak seçilen 800 kişi ile görüşülmektedir. Görüşme yöntemi olarak bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) tekniği kullanılmaktadır. Seçilen örneklemin hedef kitleyi temsil etmesi için yaş, cinsiyet ve eğitim kontrol kotası olarak uygulanmaktadır. Ayrıca elde edilen veriler, çalışma durumu ve meslek dağılımı bakımından TÜİK'in son 12 aylık ortalamalarına göre ağırlıklandırılmaktadır.

Bu araştırma ilk olarak Ekim 2011 tarihinde başlamıştır. Görüşmeler her ayın ilk Pazartesi günü başlamakta ve 15 gün sürmektedir. Böylece düzenli olarak aynı zaman aralığında veri toplanmaktadır. Görüşülen kişilere her ay aynı sorular sorulmaktadır. Elde edilen veriler, üçer aylık bazda raporlanmakta ve son üç ayın ortalamalarını yansıtmaktadır.