Anahtar Bulgular

 • 2022’nin 2. çeyreğinde tasarruf yapanların oranı çok değişmiyor. Bir önceki dönem %18,7 olan tasarruf oranı bu dönem %19. Erkeklerde tasarruf yapanların oranı %23,8’den %26,5’a yükselirken kadınlarda tasarruf yapma oranı düşüyor.
 • 2022 2. çeyreğinde geçen çeyrekte tasarruf sahipliğinde düşüş gözlemlenen 25-24 yaş grubunda tasarruf sahipliği 5 puan artıyor. 18-24 yaş grubunda ise tasarruf sahipliği düşüyor.
 • Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bu dönemde de düşmeye devam ediyor. 2022’in 1. çeyreğinde %35’e gerileyen tasarruf yapma niyeti bu çeyrekte özellikle kadınlardan dolayı %31’5’a kadar gerilemiş durumda. Bu kitle içinde «gelecek 3 ay içerisinde» tasarruf yapacağını belirtenlerin oranı ise %16’dan %20’ye çıkıyor.
 • Çocuksuz bireylerin tasarruf sahipliği oranında bu dönem düşüyor ve %26’dan %24’e geriliyor. Çocuklu bireylerde ise bu dönem 2 puanlık artış var.
 • Geçen 2 çeyrekte tasarruf sahibi olanlar içerisinde düzenli tasarruf yapanların oranındaki düşüş duruyor ve bu dönem tekrar artmaya başlıyor (%67 vs %60) . Son 3 ay içinde de tasarruf yapabilmiş bireylerin oranı geçen dönemde de olduğu gibi %31. Tasarruf yapma niyeti de bir önceki dönemle benzer seviyede (%44 vs %43)
 • Tasarruf yapma gerekçeleri arasında «geleceğe yatırım» unsuru yine ilk sırada belirtiliyor. Bu dönem bu gerekçenin belirtilmesi 2 puan geriliyor (%57 vs %50). «Çocuklarım için» gerekçesi bu çeyrekte de artmaya devam ediyor (%27 vs %25).
 • Bu dönemde de «kimseye muhtaç olmamak için» unsuru yine ilk sırada belirtilen sebep ancak geçen döneme göre bu sebebin belirtilme oranı 10 puan azalıyor (%45 vs %55). İkinci sıradaki “emekliliğimde/yaşlılığımda zor durumda kalmamak” unsurunda ise bu çeyrekte ciddi bir artış görülüyor (%36 vs %25). 3. sırada belirtilen ev alma sebebi de %20’den %12’ye geriliyor.
 • Bu çeyrek beklenmedik olayların alt gerekçelerinde «ani sağlık sorunları» bu dönemde de geçen dönem ile aynı oranda belirtilen ve ilk sırada yer alan gerekçe (%30-%30).
 • 2022 1. çeyreğinde 2. sırada beliritlen «Çocukların geleceğine yatırım» bu çeyrek %56 oranı ile tekrar ilk sırada belirtilen sebep. «Çocukların eğitim masrafları» ise geçen çeyreğe göre 3 puan düşerek %50 ile 2. sırada belirtiliyor.
 • 2022 2. çeyrekte de tasarrufu olanların tasarruf araçları tercihleri arasında «Yastık altı altın ve nakit» yine en çok tercih edilen tasarruf araçlarından biri. Bu dönem bireysel emeklilik fonlarının tercihinde ciddi bir artış var. (%24 vs %16)
 • Bu çeyrekte de tasarrufu olmayan genel kitlenin ilk tercihi olan «yastık altı altın ve nakit» geçen döneme göre 5 puan daha yüksek bir oranda belirtiliyor. ikinci sırayı ise «sistem içi altın» (%23) alıyor.