Alper GÖKGÖZ

Sürdürülebilir büyüme için önemli bir gösterge olan tasarruf sahipliği oranı, 2018 yılında 1,7 puan artarak %15.7’ye çıktı.

Ekonomist Görüşü

Tasarruf sahipliği oranı yıllık ortalama bazda en yüksek düzeye ulaştı

Öne Çıkan Değişiklikler

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2018 üçüncü ve dördüncü çeyrek sonuçları karşılaştırılmasıdır.