Anahtar Bulgular

 • Tasarruf sahipliği oranı 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2,2 puan azalarak %18 seviyesinegerilemiştir.
 • “Beklenmedik durumlara karşı” tasarruf yapanlar içinde “ani sağlık sorunları için” unsurunda12 puan (%45 vs %33) v e “diğer beklenmedik olaylar ” unsurunda 5 puan (%37 vs %32)düşüş mevcut.
 • Tasarruf sahiplerinin yaş dağılımı incelendiğinde en dikkat çeken yaş grupları 6 puan düşüş ile%24 seviyesine gerileyen 25-34 yaş grubu ve 6 puan artış ile %26’ya yükselen 18-24 yaş grubu.
 • “Çocukları için tasarruf yapanların” alt gerekçeleri arasında “çocuklarımın geleceğine yatırım” unsuru 2 puan (%56 vs %58), “ çocuklarımın eğitim masrafları için” unsuru ise 3 puan (%53 vs %56) yükselmiş. “Çocuklarım büyüdüğünde birikimi olsun” unsurunda 3 puanlık düşüş yaşanmış (%32 vs %29).
 • Tasarrufu olanların tasarruf araçları tercihleri arasında dördüncü çeyrekte “yastık altı altın ve nakit” tercihinin 5 puan düştüğünü görüyoruz (%25 vs %20).
 • Tasarrufu olmayan bireyler arasında daha önce tasarruf yapmayı denemiş olanların oranı bir önceki dönem ile aynı seviyede (%58). Tasarruf yapmayı sürdürememe nedenleri arasında“biriktirdiği parayı sürekli kullanma ihtiyacı duyduğu için birikimi kalmayanlar” %60 ile yine ilk sırada; bu oran üçüncü çeyreğe göre 3 puan yüksek. “Birikimiyle istediği bir şeyi satın alıp, sonra tekrar biriktiremeyenler” unsurunda da 3 puan ar tış bulunuyor (%18 vs %21).
 • Genel olarak tasarrufu olmayan bireylerin, şayet tasarrufu olsaydı tercih edecekleri araçların başını %32 ile yine “yastık altı altın ve nakit” çekiyor. Bunu, gün geçtikçe daha çok tercih edilme eğilimi gösteren “sistem içi altın” takip ediyor (%30 vs %31).
 • Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranında, 2020 yılının ikinci çeyreğinde başlayan yükseliş trendi devam ediyor, %37,5’ten %39,5’e ulaşmış durumda. Bu kitle içinde «gelecek 3 ay içerisinde» tasarruf yapacağını belirtenlerin oranı geçen dönem ile benzer seviyede (%16 vs %15).
 • Çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği oranları arasındaki fark 2020 üçüncü çeyreğe göre artış gösteriyor (6 puan vs 11 puan). Çocuksuz bireylerde tasarruf etme durumu %24’ten %25’e yükselirken, çocuklu bireylerde %18’den %14’e gerilemiş durumda. Öte yandan, tasarrufu olmayan tüm bireyler arasında yakın gelecekte tasarruf yapma niyetinde olanların oranındaki artış eğilimi devam ediyor (çocuksuz %44 vs %46; çocuklu %33 vs %36).
 • Tasarruf sahibi olanlar içerisinde düzenli tasarruf yapanların oranı 2020 üçünü çeyrek ile benzer seviyede (%63 vs %64). Son 3 ay içerisinde tasarruf yapanların oranında ise 7 puan artış gerçekleşmiş (%39 vs %46).
 • Tasarruf yapma gerekçeleri arasında «geleceğe yatırım» unsuru 7 puan yükselişle (%43 vs %50) ilk sıradaki yerini koruyor. Diğer unsurlar arasında en dikkat çekici değişim “çocuklarım için” unsurunda gözleniyor; 5 puanlık düşüş mevcut (%28 vs %23).
 • Geleceğe yatırımın alt gerekçeleri içerisinde ilk sırada yer alan “kimseye muhtaç olmamak için” unsurunda 2 puan artış söz konusu (%63 vs %65). İkinci sıradaki “emekliliğimde/yaşlılığımda zor durumda kalmamak” unsurunda ise ikinci ve üçüncü çeyrekteki artış trendinin ardından 10 puanlık düşüş mevcut (%36 vs %26 ). Üçüncü sıradaki “ev aldım/alacağım” unsuru ise 4 puan düşüş ile ikinci çeyrekteki seviyesine geri dönüyor (%22 vs %18).