Anahtar Bulgular

  • 2017’nin 4. çeyreğinde tasarruf sahipliği oranı bir önceki döneme göre azaldı. (%15,4 vs. %13,6).
  • Tasarruf sahiplerinin yaş grubu dağılımı içerisinde 35-44 yaş grubunun payı artarken (%21 vs. %24), 45 yaş ve üzeri gruplarının toplamı azaldı. (%30 vs. %27).
  • Tasarrufu olmayan bireyler arasında yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bu dönem biraz artış gösterdi. (%25 vs. %29). Bu dönem ayrıca «3 ay içerisinde» tasarruf yapmayı planlayanların oranı da arttı. (%14 vs. %17).
  • Tasarruf sahibi olmayanlar içerisinde «tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı için» tasarruf edemediğini belirtenler yine oldukça yüksekti. (%84 vs. %82).
  • Hem çocuklu (%13 vs. %11) hem de çocuksuz bireylerin (%21 vs. %19) tasarruf oranı 2017’nin son çeyreğinde geriledi.. Buna karşın tasarrufu olmayıp yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı çocuklu (%21 vs. %25) ve çocuksuz bireylerde yükseldi. (%34 vs. %38).
  • Tasarruf sahibi çocuklu bireylerin çocuklarının yaş grupları içerisinde bu dönem de en büyük grup 0-5 yaş arasıdır (%44). Tasarrufu olmayan çocuklu bireyler içerisinde ise hem 0-5 yaş (%39) hem de 11-18 yaş grubu (%37) en büyük gruptur.
  • Düzenli tasarruf yapanların oranı bu dönem aynı kalırken (%68), düzenli tasarruf yapmayanlar arasında son 3 ay içinde tasarruf yapmış olanların oranı arttı. (%36 vs. %42).
  • Tasarruf sahibi bireylerin tasarruf etme gerekçelerinde ilk sırada gelen «geleceğe yatırım» (%47 vs. %38) bu dönem düşüş gösterdi.. «Çocuklarım için» (%26 vs. %24) gerekçesi biraz gerilerken, «beklenmedik durumlar için» (%17 vs. %24) önceki döneme göre önemli oranda yükseldi.
  • 4. çeyrekte de en çok tercih edilen tasarruf aracı «bireysel emeklilik fonlarıdır» (%32 vs. %34). Bu dönem, uzun zamandan sonra «yastık altı altın ve nakit» tercihinin (%16 vs. %23) ikinci sıraya yükseldiği dönem olarak dikkat çekti.