Anahtar Bulgular

 • 2018’in üçüncü çeyreğinde tasarruf sahipliği oranı bir önceki döneme göre biraz gerileyerek %15,2 olmuştur.
 • Bu dönem tasarruf sahiplerinin yaş grubu dağılımı içerisinde 45-54 yaş grubunun payı anlamlı oranda yükselmiştir (%13 vs. %24).
 • Hem yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı (%32 vs. %28,3), hem de tasarruf yapmayı planlayanlar arasından «3 ay içerisinde» tasarruf edeceğini belirtenlerin oranı düşmüştür (%15,6 vs. %13,8).
 • Tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı için» tasarruf edemediğini belirtenlerin oranı bu çeyrekte aynı seviyede kalmıştır (%82).
 • Hem çocuklu (%14 vs. %13) hem de çocuksuz (%19) bireyler arasında tasarruf sahibi olanların oranı bir önceki dönemle aynı seviye kalmıştır.
 • Çocuklu bireylerin çocuklarının yaş grubu dağılımı açısından bakıldığında; tasarruf sahibi olanların çocukları içerisinde 11-18 yaş grubunun oranı bu dönem anlamlı oranda yükselmiştir (%35 vs. %46). Tasarruf sahibi olmayanlarda ise 19-25 yaş grubunda (%33 vs. %28) düşüş görülmektedir.
 • Tasarruf yapanlar içerisinde düzenli tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı son 3 dönemdir yükseliştedir (%62; %64; %66).
 • Bu dönem düzenli tasarruf yapmayanlar arasında hem son 3 ay içinde tasarruf yapmış olanların oranı (%53 vs. %36) hem de gelecek 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı (%59 vs. %39) bir önceki döneme kıyasla anlamlı oranda düşmüştür.
 • Tasarrufu olanların tasarruf etme gerekçeleri arasında «geleceğe yatırım» (%50 vs. %47) ve «çocuklarım için» (%29 vs. %25) gerekçelerinin oranı azalırken, «beklenmedik durumlara karşı» gerekçesi (%13 vs. %18) artmıştır.
 • Bu dönem en çok tercih edilen tasarruf aracı olan «bireysel emeklilik fonları» 2 puan yükselmiştir (%32 vs. %34).
 • Bireylerin % 22’si çocuğunun tasarruf ettiğini ifade etmiştir. Bu durum tasarrufu olan bireylere kıyasla anlamlı oranda yüksektir (tasarrufu olan; %34 vs. tasarrufu olmayan;%21)
 • 2018’in 3. çeyreğinde «harcamasının tamamını tasarruf etme amacı dışında yaptığını» ifade edenlerin oranı %44’tür. Ancak bu oranın tasarruf eden görüşmeciler özelinde %9 olduğu tespit edilmiştir.