Anahtar Bulgular

  • Bu dönem tasarruf sahipliği oranı 1 puanlık yükselişle %16,1’e ulaşmıştır. Yıl bazlı bakıldığında ise 2018’deki tasarruf sahipliği oranının 2017 yılından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (2017; %14 vs. 2018; %15,7).
  • Yaş grupları çerçevesinde; 18-24 (%17 vs. %22) ve 55+ (%13 vs. %18) yaş gruplarının tasarruf sahipleri içerisindeki oranı yükselirken; 45-54 yaş grubunun payı anlamlı oranda düşmüştür (%24 vs. %15).
  • Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı düşerken (%28,3 vs. %26,1), tasarruf yapmayı planlayanlar arasından «3 ay içerisinde» tasarruf edeceğini belirtenlerin oranı aynı kalmıştır (%14 vs. %15).
  • Tasarrufu olmayanların gerekçe olarak ilk sırada belirttiği «tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı için» unsuru bu dönem yükselmiştir (%82 vs. %87).
  • Çocuklu bireyler arasındaki tasarruf sahipliği oranı bu dönem aynı kalırken (%13), çocuksuz bireylerde bu oran 2 puan yükselmiştir (%19 vs. %21).
  • Bu dönem hem çocuklu, hem tasarruf sahibi çocuklu, hem de tasarrufu olmayan çocuklu bireylerin çocuklarının yaş grubu dağılımı önceki dönemle benzer seviyelerdedir.
  • Düzenli tasarruf yapanların oranında 3 puanlık bir gerileme tespit edilmiştir (%66 vs. %63). Buna ek olarak düzenli tasarruf yapmayanlar arasında son 3 ay içinde tasarruf yapmış olanların oranı aynı kalmış (%36) gelecek 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranı (%39 vs. %50) önceki döneme kıyasla anlamlı oranda yükselmiştir.
  • En temel tasarruf etme gerekçesi olan «geleceğe yatırım» unsuru bu dönem düşüştedir (%47 vs. %42).
  • En çok tercih edilen tasarruf aracı olan «bireysel emeklilik fonları» 4 puan gerilemiştir (%34 vs. %30). 2018’in son çeyreğinde «vadesiz hesap» tasarruf aracındaki anlamlı yükseliş dikkat çekmektedir (%9 vs. %15).
  • Bu dönem tasarrufu olmayan bireylerin %54’ünün daha önce tasarruf yapmayı denemiş olduğu saptanmıştır. Bu kişilerin %50’sinin tasarruf yapmayı sürdürememe gerekçesi biriktirdikleri parayı sürekli kullanma ihtiyacı duydukları için tekrar birikim yapamamalarıdır. Şu an tasarrufu olmayan ancak daha önce tasarruf yapmayı denemiş olan kişilerin %71’i «şu an istese de tasarruf yapamayacağını» dile getirmiştir.